Adatvédelmi nyilatkozat

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

ÁSZF:

A www.zentaisport.hu internetes webáruház általános szerződési feltételei

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

A zentaisport.hu webáruházat Fix-Logistic Trans-Sport Kft. üzemelteti. Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 63. Adóigazgatási azonosítószám: 14606740-2-42 Működési engedély szám: XIII/8864/2009/B Telefonszám: 06309143381 E-mail:gergely.zentai@zentaisport.com

1.2 A Vásárló

Aki a www.zentaisport.hu internetes felületen regisztráltatja magát, és a Zentaisport.hu Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szállító adatai

A Szállító tevékenységét több futárcég, a Fix-Logistic Trans-Sport Kft. -vel kötött Szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Fix-Logistic Trans-Sport Kft.által átadott árut kiszállítja a Fix-Logistic Trans-Sport Kft. által átadott címre, és utánvét esetén az áru ellenértékét helyette és nevében átveszi. A Szállító tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

1.4 Vevőszolgálat

Így rendelhet:
Interneten: éjjel-nappal (utánvéttel, banki átutalással) Telefonon: (10.00- 18.00-ig) (utánvéttel, banki átutalással) Levélben: (utánvéttel, banki átutalással)
A rendelés beérkezését követő maximum 3 munkanapon belül e-mailben vagy telefonon értesítjük Önt a megrendelt áru kiszállításáról. Abban az esetben, ha a megrendelt áru raktárkészlete kifogyott, fenntartjuk a jogot, hogy a szerződéstől elálljunk.

2. A zentaisport.hu Szerződési Feltételek célja

A Fix-Logistic Trans-Sport Kft. a Zentaisport.hu Webshop Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Zentaisport.hu Webshop Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Zentaisport.hu Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Fix-Logistic Trans-Sport Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Zentaisport.hu Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Zentaisport.hu Webshop Szerződési Feltételek közzététele

A Zentaisport.hu Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Zentaisport.hu Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a www.zentaisport.hu internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételek módosultak, a Vásárló a változásokról a www.zentaisport.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet. Áruházunkban csak regisztrált látogatók vásárolhatnak! A megadott adatait titkosan kezeljük, azokat harmadik személy tőlünk nem tudhatja meg, s nem szándékozzuk a jövőben sem E-mailben sem pedig postai úton önt reklámanyaggal felkeresni, zavarni. A szerződés a felek között a vásárló általi regisztráció elvégzését, valamint a termék kosárba helyezését követően a megrendelés ikonra történő kattintással jön létre. A felek között ilyen módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A felek között létrejött szerződés nyelve magyar. A létrejött szerződéseket az eladó iktatja, és annak létrejöttét követő legalább 3 hónapon belül megőrzi. A regisztráció és az elektronikusan megkötött szerződés ezen időtartamon beül bármikor hozzáférhető. A vásárló a regisztráció elvégzésekor köteles elfogadani, elfogadja az ÁSZF-t.

2.2 A Zentaisport.hu Webshop Szerződési Feltételek hatálya

A Fix-Logistic Trans-Sport Kft.fenntartja a jogot, hogy a Zentaisport.hu Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. a Zentaisport.hu Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. a Zentaisport.hu Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Zentaisport.hu Webshop-szolgáltató a Zentaisport.hu Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A Zentaisport.hu Webshop-szolgáltatás

A Fix-Logistic Trans-Sport Kft.a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Zentaisport.hu Webshop-szolgáltatást.

3.1 A Zentaisport.hu Webshop-szolgáltatás területi hatálya

A Zentaisport.hu Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Fix-Logistic Trans-Sport Kft.azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

4. A Zentaisport.hu Webshop Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató www.zentaisport.hu Internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció a Zentaisport.hu Webshopban való vásárlás feltétele. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Fix-Logistic Trans-Sport Kft.fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Regisztráció

A Zentaisport.hu Webshop megrendelő oldalaihoz a www.zentaisport.hu intertenes felületen történő regisztráció során, a Vásárló adatai megadása után kap hozzáférést. A regisztráció adatait a Zentaisport.hu rögzíti, a Vásárlónak így a www.zentaisport.hu Webshopban történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

4.3 Megendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Zentaisport.hu Webshop Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg.

4.4 Szállítási Feltételek

A megrendelt árut Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, viszont kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni. A házhozszállítás díja 3000.- Ft az ország bármely területére 10 kg-os és 70 x 70 x 70 cm mérethatárig. Ennél nehezebb / nagyobb termék esetén a szállítási díjat a Fix-Logistic Trans-Sport Kft.egyénileg határozza meg. 49999.- Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes a csomag méretétől és súlyától függetlenül! A megrendelt árut utánvét esetén nem szükséges személyesen átvenni, átutalás esetén a megrendelt terméke(ke)t csak a Vevő veheti át, illetve a megrendelés során a "Megjegyzés" rovatba feltüntetett személy. Rendelésedet bármely napon, bármely időben fel lehet adni, rendszerünk azt automatikusan feldolgozza és visszaigazolja. Szállítási határidő általában 3 munkanapon belül.

4.5 Fizetési feltételek

A feltüntetett árak bruttó egység árak, a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák. Fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani ki. A fizetés történhet készpénzben (utánvéttel, helyszíni kifizetéssel vagy üzletünkben helyszíni kifizetéssel), átutalással. Készpénzes fizetésre lehetőséged van utánvét és üzletünkben való kifizetés formájában. Utánvét esetén a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru ellenértékét. Üzletünkben való kifizetés esetén a termék adatlapján megjelölt üzletünkben tudja a Vevő az árut kifizetni és személyesen átvenni. Nem készpénzes fizetési mód választása esetén a termékek postázását csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg. Átutalás esetén jelen oldal tetején szereplő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét. Ha a megrendelt áru vételárát 1 héten belül nem utalja át, úgy munkatársunk megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

4.6 Sikertelen kézbesítés

A Szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Fix-Logistic Trans-Sport Kft.érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A vásárló a szerződéstől tizenöt munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Elállás esetén a webáruház a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Ugyanakkor a nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges kárunkat kénytelenek vagyunk a vásárlóra áthárítani. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot az alábbi esetekben: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizenöt munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében. A Vásárlónak 60 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltatónál más termékre cserléni a Vásárló és a Szolgáltató közötti közös megegyezésen alapuló értékegyeztetéssel.

6. Szavatosság, garancia

Üzleteinkben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag magas színvonalú, első osztályú termékeket forgalmazzon. Ennek ellenére sajnos előfordulhat, hogy egy-egy termékről használat közben kiderül, hogy gyári-, vagy anyaghibás. Ezekre a meghibásodásokra legtöbb termékünk esetében 12 hónap garanciát vállalunk.

6.1 Garancia érvényesítése

Amennyiben a meghibásodott terméket személyesen vásárolta üzletünkben, a garancia a vásárlást igazoló blokkal, számlával, vagy annak másolatával érvényesíthető személyesen, üzletünk nyitvatartási ideje alatt. A hibás terméket a helyszínen megvizsgáljuk és megállapítjuk a hiba jellegét. Amennyiben a hiba javíttatható akkor a terméket a lehető legrövidebb időn belül, szakszervízben, saját költségünkre megjavíttatjuk. Ha a hiba nem javíttatható, a terméket kicseréljük, amennyiben készletünkből elérhető. Kérdéses, illetve vitás esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - a hibásnak vélt terméket megvizsgáljuk és a cseréről 15 napon belül döntsünk. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben a terméket Interneten keresztül vásárolta, a meghibásodott terméket ajánlott küldeményként ? a mi költségünkre - kell feladnia Üzletünk címére: Surfstation E.C., 8175 Balatonfűzfő Balaton krt. 86.. A garancia érvényesítéshez a számla vagy annak a másolata szükséges. Kivételes esetben a megrendelés és a szállítás pontos időpontja - ami alapján be tudjuk azonosítani a terméket - is elégséges. Amennyiben a termék nem hibás, de a mérete nem megfelelő, üzletünkben lehetőséget biztosítunk a megfelelő termék kiválasztására, a rendelt termék árának megfelelő összegben. Természetesen a cseregaranciához is szükség van a számlára.

6.2 Termék csoportok Szörfdeszkák, kitedeszkák, wakeboard deszkák, kite ernyők, szörf vitorlák, szörf árbócok, szörf boom-ok: garanciálisan csak a gyártási és anyaghibára vonatkozó problémákat tudjuk elfogadni, a helytelen használatból, szállításból és szervízelésből adódó hibákat nem. Amennyiben a helytelen használatból adódó hiba lép fel, úgy véleményt adunk a termék javíthatóságára, majd árajánlatot készítünk a javításra, amely költség a Vevőt terheli.

Technikai és utcai ruházat és egyéb termékek: garanciálisan csak a gyártási és anyaghibára vonatkozó problémákat tudjuk elfogadni, a helytelen használatból, mosásból és viselésből adódó hibákat nem.

7. Adatvédelem, adatbiztonság

7.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A www.zentaisport.hu Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a www.zentaisport.hu internetes felületen történő regisztráció során a Zentaisport.hu a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: A Vásárló azonosításához szükséges adatokat: név, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám A megrendelések kiszállítása érdekében a Fix-Logistic Trans-Sport Kft.a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, szállítási címből, számlázási cím, telefonszám, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)

7.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló a www.zentaisport.hu felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja.

7.3. A regisztráció törlése

A regisztráció törlését a regisztráló a "Kapcsolat" menüpont alatt található elektronikus levélcímen kérheti.

8. Jogi információk

A weboldalunkon feltüntetett információkat előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatjuk(de nem szokásunk), és nem vállalunk felelősséget az esetleges elírásokért, azonban mindig törekszünk a tisztességes üzleti magatartás megtartására a vásárlók érdekeinek figyelembevételével. Ügyfeleink és vásárlóink weboldalunkat csak a saját felelősségükre használhatják. Használata során felmerülő károkért felelősséget nem vállalunk. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A vásárolt áruk tulajdonságait és jellemzőit a konkrét árucikk képe mellett találja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget